Arvitok NEC Takugiattugannik

Ikajuttaugutilet Labradorimi Inuit Nunanamik Satusainimmut AngiKatigegutinganut KaikKujautlatuinnatuit takugiattugunnalutik AngajukKânginnilu Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginnik.

Takugiattugunnanik kajusilâttuk Montâgimi Juni 12, 2023 sepami unnusami. Nunatsiavut katimavitsuangata itluasatauvingani.

Nunatsiavut kavamanga pikKujitsiatut katingaKatigegiamik nunaliujunit:

  1. Timet Kanittogialet
  2. Atugialet niukKagekkutet
  3. Aggatit salummasiallugit utiguvitillualummut

Kaujigiallagumagutsi, KaujisapviKalaugitsitok ominga:

Edna Asivak

AkiKangitukkut numaranga

1 866 922 2942

* Nigigalattitaulâmmijuit*