Mai 28, 2014
Tagvainak SakKititaugialik

Tallimangani jârimi Nunatsiavut Siagunitanik katimautiKaniKalâttut Nunatsiavut kavamangata suliaKapvilagingani Nainimi pigiasillutik Joni 2-5.  Ullusiuningit sakKititsilâttut katimagiattusimajunik ilonnainit Labradorimi Inuit nunalinginnit ammalu tujummitailitillugit ikajuttiujut ammalu KaikKujausimajut uKâlagiattulutik ilonnainit avittusimajunit asinginnilu, uKâlautiKagiattulutik siagunitanik suliatsaujunik, pannaigutinik, ammalu ikajuttigenik Nunatsiavummi.

UKausittanga katimaniup taijaujuk SakKijâtitsinik PiusituKanik, Pannainik Asianguvalliajunik, ammalu ilonnatik katimanet angmalâttut inunnut.  Pigiasilâttut tujummitailititsilutik sepami unnusami Joni 2-mi.  KaujisattuKagumappat apitsutaugunnatuk Jamie Brake IlikKusiligijet SuliaKapvingani SuliaKapvinga IlikKusinik, Pinguaninnik ammalu Niuggunimmik uvani (709) 922-2942.

 

Kaujigatsanut Apitsutaugunnatuk:
Bert Pomeroy
Aulatsiji Kaujigatsanik
(709) 896-8582